bopen

Certifiëring ACA-UBF

ACA UBF

Wat is de Koninklijke Belgische Vereniging voor Koude en Luchtbehandeling?

De Koninklijke Belgische Vereniging voor Koude en Luchtbehandeling is de enige beroepsvereniging die alle installateurs, fabrikanten, invoerders en verdelers van koeltechnisch en luchtbehandelingsmateriaal groepeert in België. Ze werd in 1948 opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk.

Wat is UBF?

UBF is een groepering van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Koude en Luchtbehandeling vzw. UBF staat voor Unie der Belgische Frigoristen. In deze groep worden de koeltechnische installateurs en verdelers ondergebracht.

Wat is ACA?

ACA is een groepering van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Koude en Luchtbehandeling vzw. ACA staat voor Air Conditioning Association. In deze groep worden de installateurs en verdelers van airconditioning ondergebracht. De vereniging tracht in alle omstandigheden het beroep te valoriseren en de belangen van haar leden te verdedigen. Haar belangrijkste realisatie is ontegensprekelijk de reglementering van de toegang tot het beroep, in voege sinds 1974. Het UBF - ACA erkent trouwens als leden alleen de vakmensen die in het bezit zijn van een attest van toegang tot het beroep, afgeleverd door het Ministerie van Middenstand.
 • De vereniging stelt zich volgende doelstellingen voorop:
 • De organisatie en de erkenning van het beroep, meer bepaald de regeling van de beroepsbekwaamheid.
 • De vertegenwoordiging, de bescherming en de verdediging van de beroepsbelangen van haar leden, zowel ten aanzien van de openbare machten en van de openbare- of beroepsinstellingen, zowel op nationaal als op internationaal vlak.
 • De bescherming van het milieu door bij te dragen aan de ontwikkeling van een strikte wetgeving inzake koelmiddelen
 • De aanmoediging en ontwikkeling van het technisch en hoger onderwijs in koude en luchtbehandeling.
 • Het onderhoud en de versteviging van de beroepssolidariteit onder haar leden in een sfeer van gezonde mededinging.
 • Het organiseren van alle mogelijke campagnes ter bevordering van het gebruik van koude en luchtbehandeling voor comfortabele leef- en werkomstandigheden.
Welke voorschriften heeft Air Systems hiervoor moeten voorleggen?
 • Leden van UBF afdeling A1 en/of A2 Installateur - Hersteller Koeltechnieker, moeten in het bezit zijn een vestigingsgetuigschrift voor het uitoefenen van het beroep van installateur - frigorist volgens het Koninklijk Besluit van 21 december 1974.
 • Leden van UBF afdeling B1 of B3, Leveranciers van Koelcomponenten en –gassen moeten leverancier zijn met minstens één officiële agentuur in componenten, apparatuur voor service, die onderdeel uitmaken van het mechanisch of regeltechnisch gedeelte van een koelinstallatie.
 • Leden van ACA afdeling A3, Installateur - Hersteller Airconditioning moeten in het bezit zijn van een attest van de Kamer voor Ambachten en Neringen waaruit blijkt dat zij gerechtigd zijn hun beroep uit te oefenen en voorgedragen worden door een peter uit de afdeling B2.
 • Leden van ACA afdeling B2, Leveranciers van Airconditioning moeten leverancier zijn met minstens één officiële agentuur in luchtbehandelingmateriaal, of ijswaterproductie-eenheden van goede faam.
 • De afdeling speciale promoties groepeert ieder fysisch of rechtspersoon die contacten heeft met UBF-ACA, bijvoorbeeld: Studiebureaus, aanverwante producten, professoren, gepensioneerden, experten, ...