bopen

Koeling: Industriële Koeling & Luchtbehandeling

» Industriële koeling

Industrieële Koeling Airsystems.be
De industriële koeling kan bestaan uit ;

  • Ijswatermachines
  • Condensing-units op directe expansie
  • Adiabatische koelers
  • Koelinstallaties voor koelcellen en diepvriescellen
» Offerte industriële koeling  
 

» Luchtbehandeling

Centrale luchtbehandelingssystemen zijn de meest klassieke systemen bij klimaatregeling. De lucht wordt centraal opgewarmd of gekoeld, gefilterd en of bevochtigd/ontvochtigd in een luchtbehandelingskast (verwarmingselement en koelmachine samen) en verspreid via een luchtkanalennetwerk. Hier is de koeling geïntegreerd met de verversing van de ventilatielucht. Wanneer gekoeld wordt is het verversingsvolume meestal veel groter dan het benodigde verversingsvolume van de ventilatielucht om het hygiënisch comfort te garanderen.

Het transport van de lucht is een kan een grote energieverslinder zijn. Daarom is dit systeem vooral interessant voor:

  • ruimtes met een hoge bezettingsgraad zoals vergaderzalen, auditoria;
  • wanneer er ook behoefte is aan koeling bij een lage buitentemperatuur.

De kosten van de koeling met alleen verse lucht zijn lager wanneer bij een lage buitentemperatuur de koude buitenlucht (deels) de taak van de koelmachine overneemt. Het energieverbruik is dan beperkt tot het verbruik van de ventilatoren. (free-cooling of nachtspoeling)

Om ernergie te besparen kan het interessant zijn om een regeling te voorzien waarbij het debiet van verse lucht verhoogd of verlaagd kan worden afhankelijk van de buitenomstandigheden.

Tevens kan er bij deze systemen gewerkt worden met een warmterecuperatiesysteem (kruisstroom voor kleinere debieten en een warmtewiel voor de grotere luchtdebieten)
» Offerte Luchtbehandeling

 
Industriële koeling industriële koeltechniekIndustriële koeling industriële koeltechniek (1)