Realisatie Nieuw Koeltechniek Project Aquafin

Bij Aquafin heeft Air Systems Koeltechniek een raamcontract gescoord voor alle werkstations van Aquafin. Dit raamcontract bestaat erin om alle werkstations te voorzien met ventilatie uitgerust met warmterecuperatie.
Met een luchtgroep op basis van warmterecuperatie kunnen we werken met een warmtewiel of een kruisstroom-warmtewisselaar.

De bedoeling is dat de op temperatuur gebrachte binnenlucht wordt afgezogen om een bepaald ventilatievoud in de desbetreffende werkstations te garanderen. Deze afgezogen binnenlucht passeert de kruisstroom-warmtewisselaar en zorgt ervoor dat de verse buitenlucht wordt opgewarmd of afgekoeld (afhankelijk van het seizoen) door de warmte uitwisseling via deze kruisstroom.

De luchtstromen komen niet fysisch in contact met mekaar om vervuiling (kortsluiting) van de luchtstromingen te voorkomen. We gaan met de contacttemperaturen van de twee luchtstromen op de wisselaar de twee temperaturen van binnen- en buitencondities uitwisselen. Met sommige systemen kunnen we zelfs tot een rendement gaan van 95%.


Meer weten over de koeltechnieken van Air Systems? » Vraag dan een vrijblijvende offerte aan voor een koelinstallatie