bopen

Serverkoeling

Klimaatkasten

Serverkoeling Airsystems.beIn computerruimtes is de warmtelast een hoe langer hoe belangrijker probleem.

  • Apparatuur wordt steeds compacter en de componenten erin produceren daarmee meer warmte in een kleiner volume. Koeling die op maat aansluit is van groot belang om bijvoorbeeld de computer apparatuur en servers storingsvrij te laten functioneren en de technische levensduur van de apparatuur te verlengen!

Air Systems is dé specialist als het aankomt op het koelen van computer serverkoeling-ruimtes en grote Datacenters.
» Offerte Serverkoeling

 

Het klimaatzijdig inrichten van serverruimtes wordt grotendeels bepaald door de opgestelde apparatuur en de bijbehorende warmtelast. Vaak word er gekozen voor een comfort airconditioner in de kleinere (tot 7kW) serverruimtes, dit kan goed maar wordt er ook gelet op:

Serverkoeling 2 Airsystems.be

  • Symbol OK.svg storingsignalering
  • Symbol OK.svg relatieve vochtigheid
  • Symbol OK.svg redundantie
  • Symbol OK.svg hotspots

In datacenters neemt het aantal servers per vierkante meter toe. Daarnaast wordt per printplaat en schijf meer gevergd aan opslagcapaciteit en snelheid. Dat leidt ertoe dat de hoeveel geproduceerde warmte in serverruimtes aanzienlijk toeneemt! Datacenterkoeling is een hot item, enerzijds voor wat betreft de mate waarin het koelen in de computerruimte voldoende is, maar ook de energiekosten
die computerkoeling met zich mee brengt.Serverkoeling 3 Airsystems.be

Niet alleen bij grote datacenters zijn de omvang en de kosten van de koeling een wezenlijke factor van het IT-beheer budget, maar al in kleine data rooms is het relevant te kijken naar de kosten van het koelen van de ruimte en de aanwezige koelapparatuur. In kleine datarooms is veelal geen rekening gehouden met mogelijke uitval van de koelapparatuur en is er geen rekening gehouden met een voorziening die kan zorgen voor het opvangen van de weggevallen koelcapaciteit.

Air Systems kan uw serverlokaal beoordelen en een voorstel voor u maken. De volgende punten zullen onderzocht worden ;

Symbol OK.svg De koelcapaciteit

Symbol OK.svgDe luchtcirculatie

Symbol OK.svg De luchtvochtigheid

Symbol OK.svg De stroomvoorziening

Free-cooling (energievriendelijke oplossingen)

Serverkoeling 4 Airsystems.beVoor de grotere lokalen kan tevens een studie gemaakt worden rond de koelsituatie en de mogelijkheid om free-cooling (vrije koeling) toe te passen.
Hierbij zal er zoveel mogelijk gewerkt worden met de koelcapaciteit van de buitenluchtconditie om zolang mogelijk de mechanische koeling uit te stellen.
Hierdoor zal het verbruik van een conventioneel systeem aanzienlijk lager liggen en zal de initiële meerkost snel terugverdiend zijn.
Bij deze installatie wordt tevens de vochtigheid onder controle gehouden om geen elektrostatische energie via de te droge lucht te kunnen laten ontstaan.
» Offerte Free Cooling