bopen

VCA

Air Systems werkt veilig!

Doel van VCA opleidingen is mensen risico's te leren herkennen en, indien mogelijk, uit te schakelen. Indien dit niet kan, moet men die risico's leren beheersen. Dit betekent dat je zo met de risico's en gevaren moet omgaan, dat er geen negatieve gevolgen ontstaan: noch voor jezelf, noch voor je collega's, de installaties of het milieu. Naast de promotie van veiligheid streeft men al jaren naar een zo goed mogelijke samenwerking tussen opdrachtgevers en derden. Deze derden zijn de aannemers I contractors, hun medewerkers, uitzendkrachten en andere vormen van dienstverlenende arbeid. Een van de middelen om de samenwerking op gebied van veiligheid en gezondheid tussen opdrachtgever en aannemer of contractor te verbeteren, is de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) : dit is een doorlichtingssysteem voor contractors die bij een opdrachtgever werk verrichten. Voor deze actie werkt het Provinciaal Veiligheidsinstituut sinds 1993 samen met een Nederlands Centraal College van Deskundigen (VCA). Hierin zijn zowel opdrachtgevers, vooral uit de chemische en petrochemische sector, als opdrachtnemers, contractors dus, vertegenwoordigd. Vanaf 1999 is het systeem VCA ook geïmplementeerd in België. Het Provinciaal Veiligheidsinstituut verricht het secretariaatswerk van het Uitvoerend Comité van Deskundigen - VCA . Dit Comité heeft dezelfde functies als het Nederlands Centraal College van Deskundigen (VCA)

VCA: Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers

De afkorting VCA bestaat uit drie onderdelen.
 • "V" van VCA staat voor Veiligheids-, Gezondheids- en Milieumaatregelen.
 • Met de "C" van Checklist of vragenlijst worden met behulp van 58 vragen de veiligheid, gezondheid en milieu-organisatie en -maatregelen in het contractorbedrijf gecontroleerd.
 • De derde letter uit de afkorting "A", betekent Aannemers of contractors. Hiermee bedoelen we dus bedrijven die werken uitvoeren voor een opdrachtgever. Het rechtstreeks toezicht op de werknemers (arbeiders) ligt bij de contractor zelf. Met andere woorden, de werknemers vallen onder de verantwoordelijkheid van deze laatsten.

Wat zijn de voordelen van VCA?

Voor de opdrachtgever
 • Hij wil er zeker van zijn dat contractors dezelfde veiligheidsnormen hanteren als hijzelf, om zo ongevallen en I of ziekten van buitenuit te voorkomen.
 • Hij is zeker van de degelijkheid van de contractor, d.w.z. dat in zijn prijs ook kwaliteit (=veiligheid) verwerkt zit.
 • Kostenbesparende factor: doordat de contractor zelf in veiligheid investeert, zijn deze kosten beperkt voor de opdrachtgever.
 • Imago: de opdrachtgever werkt enkel met contractors die beschikken over een VCA-certificaat. De kans op ongevallen wordt aldus kleiner en dus ook de kans op slechte publiciteit, bv. een artikel in de krant over een dodelijk ongeval.
Voor de contractors (aannemers)
 • Indien hij het VCA-certificaat bezit, staan de deuren wijd open bij opdrachtgevers die dit vereisen.
 • Het is voor het bedrijf een controle naar de goede functionering ervan.
 • Het is voor zijn werknemers een geruststelling dat er veel aandacht aan veiligheid geschonken wordt. Zij voelen dat er rekening gehouden wordt met hun welzijn.
 • Door te investeren in veiligheid zullen de kosten aan verzekeringspremies en arbeidsongevallen aan zienlijk dalen, evenals de onrechtstreekse kosten.
 • Het VCA-certificaat komt zijn imago ten goede. Het bedrijf verwerft "een goede naam".