bopen

Ventilatie

Ventilatie voor uw woning of industrieel

» Woningventilatie

Ventilatie_ventilatiesystemenBij woningventilatie geldt het principie, hoe lager hoe meer er aandacht gegeven wordt aan het energiepeil van de woning. Hierdoor wordt er zo goed mogelijk geïsoleerd. Door de isolatie waarde van de woning te verbeteren zal de natuurlijke ventilatie onbestaande zijn. Om vochtproblemen (schimmel ed…) te vermijden moet er daarom geforceerd geventileerd worden. Hierdoor zal er een aandeel aan verse lucht in de woning verdeeld worden en zal de vochtige bezoedelde lucht het huis gecontroleerd verlaten. » Offerte Woningventilatie  
 

soorten ventilatiesystemen

Ventilatiessysteem C
Ventilatiessysteem D (Balansventilatie)

 

» Industriële ventilatie

Ventilatie_ventilatiesystemenDe energieprestatieregelgeving (EPB) vraagt beter geïsoleerde gebouwen. Goed geïsoleerde gebouwen eisen een goed geregelde ventilatie om een gezond binnenklimaat te garanderen.

Ventilatie moet zorgen voor een goede binnenluchtkwaliteit en thermisch comfort maar vraagt energie voor het opwarmen van de ventilatielucht in de winter en voor de ventilatoren bij mechanische ventilatie.

Bij het gebouwontwerp moeten de verschillende ventilatiesystemen overwogen worden. Het nut van ieder type ventilatiesysteem moet nagegaan worden in functie van de situatie en het project. Bij de keuze moet aandacht besteed worden aan het verwachte energiegebruik, de plaatsiname van het systeem (kanalen, luchtbehandelingskast), de kostprijs, het lawaai, invloed op uitzicht gevels,…

Ventilatie kan een grote energieverbruiker zijn en daarom is het interessant om de energiekosten voor ventilatie zoveel mogelijk te beperken en gecontroleerd te ventileren. Gecontroleerd ventileren is het evenwicht vinden tussen voldoende en niet overmatig ventileren. Om het energieverlies door ventilatie te beperken mag niet te veel geventileerd worden.

» Offerte Industriële Ventilatie  
 
Mogelijke gebieden waar energiebesparingen bij ventilatie kunnen gerealiseerd worden zijn:

  • een goede keuze – ontwerp van ventilatiesysteem;
  • een goede luchtdichtheid van het gebouw en de kanalen;
  • warmte terug te winnen bij mechanische ventilatie;
  • de lucht eventueel voor te verwarmen via een serre of een grondbuis;.
  • een goede regeling en onderhoud van het systeem.

Bij industriële ventilatie is het de bedoeling om afhankelijk van het proces of productie zoveel mogelijk verversing en afkoeling op natuurlijke manier te verwezenlijken. Bij elke situatie wordt een studie of meting gedaan om het nodige ventilatieniveau te bepalen. Afhankelijk van deze studie zal de installatie gedimensioneerd worden en zal er bepaald worden of er extra mechanisch moet gekoeld worden of eventueel naverwarmd. In eerste instantie wordt er getracht om zoveel mogelijk met warmterecuperatie te werken om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. Aangezien elke situatie een specifieke oplossing vraagt wordt er zeer veel aandacht geschonken aan de voorafgaande studie en metingen.

Meer weten over de ventilatiesystemen van Air Systems? » Neem dan contact op of vraag een vrijblijvende offerte aan voor ventilatie