bopen

Zonnepanelen & zonne-energie

Zonne-energie wordt geleverd door de straling van de zon. Ze wordt gebruikt om elektriciteit of warmte te produceren. Er zijn twee types zonne-energie:

Thermische zonne-energie, voor warmwaterproductie of verwarming

Fotovoltaïsche zonne-energie, waarbij via zonnepanelen stroom wordt opgewekt

Wat kan de productie van uw eigen elektriciteit via zonnepanelen en fotovoltaïsche modules – de zogenaamde ‘PV-modules’ – voor u betekenen? Kunt u er uw voordeel mee doen?
 

» 1. Waarom zou ik voor zonne-energie kiezen?

zonnepanelen zonne-energieDe keuze voor een duurzame energiebron zoals zonne-energie, vloeit meestal voort uit een van de volgende overwegingen: * de ethische. De zon is een onuitputtelijke bron van energie, die overvloedig aanwezig en hernieuwbaar is. Zonnestraling produceert groene elektriciteit en vermindert zo het broeikaseffect en de opwarming van de aarde. Door bewust voor zonne-energie te kiezen, draagt u dus uw steentje bij tot een betere planeet. * de financiële. Door zelf fotovoltaïsche energie te produceren, bespaart u jaarlijks op uw energiefactuur. U moet namelijk minder energie kopen, en ontvangt tegelijk groenestroomcertificaten (GSC) als beloning voor uw productie van groene energie. Meer informatie vindt u op de website van de energieregulator van uw gewest.
» Zonnepanelen offerte

 

» 2. Is er in België voldoende zon om op een rendabele manier elektriciteit te produceren?

Absoluut. De zon hoeft namelijk niet volop te schijnen om elektriciteit te produceren. Een zonnepaneel levert ook elektriciteit als het bewolkt is. Dit komt doordat de fotovoltaïsche modules niet alleen het directe, maar ook het zogenaamde ‘diffuse’, onzichtbare zonlicht gebruiken.
 

» 3. Waar kan ik terecht voor een degelijke en professioneel geplaatste installatie?

Zonnepanelen worden aan particulieren en zelfstandigen verkocht via installateurs. Wij zorgen voor alle voorbereidingen én voor een professionele plaatsing. Laat u adviseren door een zonnepanelen installateur die geregistreerd is bij de Federale Overheidsdienst voor Financiën, want alleen dan kunt u van een fiscale aftrek genieten (zie ook vraag 5).

 

» 4. Welk bedrag moet ik investeren?

zonnepanelen zonne-energie Hoeveel u moet investeren, is afhankelijk van het antwoord op de volgende vragen: * Hoeveel vierkante meter van uw dak of gevel komt in aanmerking voor een PV-installatie? Het beoogde dakvlak moet volledig schaduwvrij zijn – dus zonder schaduw van bomen, schouwen, … Een beetje schaduw volstaat immers om het rendement van uw installatie drastisch te verminderen.
* Welk deel van uw verbruik (kWh/jaar) wilt u zelf produceren? Wij raden aan om niet meer te produceren dan dat u jaarlijks verbruikt. Die hoeveelheid – bijvoorbeeld 2100 kWh – staat vermeld op de eindfactuur van uw energieleverancier.
* Welk budget wilt u investeren? Een gemiddeld Belgisch gezin investeert vijftienduizend euro.
* Berekening op basis van een fotovoltaïsche installatie met een productiecapaciteit van 2,5 kWp, die jaarlijks 850 kWh/kWp elektriciteit produceert en dus een totaal productiepotentieel van 2125 kWh per jaar bezit. Dit op voorwaarde dat ze volledig op het zuiden is gericht, en onder een hoek van 35° werd opgesteld. De nuttige plaatsruimte bedraagt ongeveer twintig vierkante meter. De bedragen in euro zijn indicatief en hebben geen enkele contractuele waarde.

 

» 5. Kan ik aanspraak maken op premies en subsidies?

Ja. De overheid voorziet verschillende financiële tussenkomsten om de productie van hernieuwbare energie aan te moedigen. De federale overheid voorziet een fiscale aftrek via de personenbelasting:
* aftrek van veertig procent van de installatieprijs, met een maximum van 3440 euro in 2010;
* vermindering van de gemeentelijke opcentiemen verbonden aan de belastingaftrek.

De voorwaarden om van deze aftrek te genieten, vindt u op www.mineco.fgov.be De gewesten en gemeenten kennen premies toe, die echter van regio tot regio verschillen. Informeer u daarom goed bij uw gemeentebestuur of energieleverancier, of via de website van de energieregulator van het gewest waarin u de installatie wilt plaatsen.
 

» 6. Heb ik een toelating nodig om zonnepanelen te installeren?

Voor installaties op daken of gevels is er meestal geen bouwvergunning meer nodig. De regels verschillen echter per gewest. Doe dus steeds navraag bij uw gemeente en informeer meteen of u recht hebt op premies voor de installatie van uw fotovoltaïsche panelen. Voor de aansluiting van uw installatie op het distributienet kunt u terecht bij uw distributienetbeheerder.

Meer weten over de zonnepaneleninstallaties van Air Systems? » Neem dan contact op of vraag een vrijblijvende offerte aan voor zonne-energie